Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Distances Vadības Pultis

CH-4HT/200 ~ 4 Kanālu breloks 433.92MHz 200m

CH-4HT/200 ~ 4 Kanālu breloks 433.92MHz 200m

Kods: 000316
Pieejams:
Cena: 18.90EUR

Sūtīt uz e-pastu

Ievadiet e-pastu:

Raidītājs

4 kanālu vadības pults

Uztveršanas attālums

200m

Barošanas avots

9V baterija

Darbības frekvence

433.92 MHz

Model CH-4HT/200
Transmitting Power <10 mW
Battery 9V battery
Working Range 200 m
Channel Count 4 channels
Dimensions 33(L) x 21(W) x 113(H) mm
Working Frequency 433.92 MHz

Četru kanālu kodu lēkuma bezvadu kontroles komplekts CH4H


Komplekts sastāv no četru kanālu radio uztvērēja (12VDC, 80mA) un viena roku raidītāja, kas ir domāts izmantošanai radio tālvadības un piekļuves kontroles sistēmās. Sistēmā tiek izmantota KEELOQ lēkuma kodu tehnoloģija, kura nodrošina augstāku drošības pakāpi ar kodēšanas atslēgām un programmējamām, bet aizsargātām no nolasīšanas, kodu kombinācijām. Kodu var pārbaudīt tikai iztvērējs pēc programmēšanas. Visus Elmes 433,92 MHZ joslas KEELOQ kodēšanas roku raidītājus, Elmes bezvadu kustību detektorus PTX, GBX un bezvadu magnētu kontaktus CTX var ieprogrammēt uztvērējā, kuram ir 4 galvaniskas nodalītas NO/NC releju izejas ar iekšējiem LED katram kanālam, signāla izeja S un TAMPER slēdzis. Lielāku daļu no uztvērēja īpašībām izvēlas lietotājs, kas nodrošina izmantošanas elastīgumu. Elmes raidītāji, kuri var strādāt ar CH4H/CH4H200 uztvērēju, ir: UMB100H, AN200H, DWM50H, DWB100H, DW200H, CH4C, CH4H200, CH32H, PTX50, GBX1, CTX3H, CTX4H, RP501. Katram uztvērēja kanālam var ieprogrammēt jebkuru Elmes raidītāju skaitu, bet kopējais raidītāju skaits, kuri darbojas ar CH4H uztvērēju, nevar pārsniegt 40. 41.ieprogrammēšana izdzēsīs pirmo utt. Uztvērēja atmiņa ir jāatbrīvo, ja ir nepieciešamība izdzēst pazaudētu vai nozagtu raidītāju no uztvērēja atmiņas. Vairāku kanālu roku raidītāji un raidītāji RP 501 ir ieprogrammēti uz uztvērēja blakus kontroles kanāliem atbilstoši kanālu numuram, kurš tiek izmantots raidītājā. Detektoru PTX50 un bezvadu magnēta kontaktu CTX4H var ieprogrammēt uz jebkuru lietotāja izvēlēto kanālu 1…4, kad to TAMPER trauksme ir automātiski uzstādīta uz kanālu 4.

Darbība

Pēc raidītāja, kurš ir ieprogrammēts uz uztvērēju, aktivizēšanas notiek atbilstoša kanāla izejas releja uzstādīšana. Atkarībā no lietotāja programmēšanas, kā ir aprakstīts apakšpunktā 2 programmēšanas procedūrā, ir iespējami divi releja izejas darbības varianti: pagaidu izejas pārslēgšana, kura ilgst no 0,5s līdz 4st. katra signāla Signāla izejā S (OC tips), atkarībā no lietotāja izvēlētajiem tiltslēgiem: JP 1 un JP2:
       JP2 slēgts      

JP2 atvērts

   

JP1 slēgts

     Divi impulsi (uz zemējumu) tiek ģenerēti jebkurā releju iestatīšanā,
 Viens impulss - jebkurā releja atiestatišanā.
   Ja viens no raditājiem signalizē par baterijas izlādēšanos, S izeja ir pastāvīgi savienotai ar zemējumu.
 

  JP1 atvērts

 

    Impulsi tiek ģenerēti tikai 1.kanāla relejam.


JP3 impulsu ilgums izejā S (tiltslēgs slēgts – 0,25s, tiltslēgs atvērts – 0,5s).

Baterijas izlādēšanas kontrole. Šo funkciju atbalsta Elmes raidītāji PTX50, CTX un RP501. Mirgojošs lielais divu krāsu uztvērēja LED norāda uz to, ka kāda raidītāja baterija izlādējas. Mirgošanu skaits atbilst kanālu skaitam šādā raidītājā. Papildus signāla izeja S tiek pieslēgta zemējumam, ja tiltslēgs JP1 paliek slēgts. Kad baterija tiek nomainīta un raidītājs tiek aktivizēts, izlādētās baterijas norāde pazūd automātiski.
Tamper trauksme. Uztvērēja apvalka atvēršanas vai PTX50 un CTX4H, kuri tiek izmantoti sistēmā, apvalku atvēršanas rezultātā pārslēgsies relejs un tiks izsaukta TAMPER trauksme kanālā 4.
Bezvadu paneļa darbības režīms: uztvērējs var tikt izmantots kā bezvadu kontroles panelis parastajā trauksmes sistēmā. Šis režīms tiek aktivizēts ar atvērtu tiltslēgu JP4. Papildus informācija ir CH4H kontroles paneļa rokasgrāmatā.

Instalācija (sk.zīmējumu 1)

Uztvērējs CH4H ir domāts darbībai telpās ar apkārtējā gaisa temperatūru no 0 līdz +40. Instalācijas vietai ir jābūt sausai un attālumā no jebkurām elektromagnētiskām līnijām, radio raidītājiem, metāla gabaliem un citām ierīcēm, kuras var rādīt traucējumus un samazināt darbības diapazonu. Uztvērējs ir jāuzstāda 2 līdz 3 metru virs grīdas līmenim un vismaz 2 metru attālumā no citiem uzstādītiem uztvērējiem. Uztvērēja novietošana tuvāk grīdai vai zem grīdas līmeņa var būtiski samazināt darbības diapazonu. Pirms kapitālas instalācijas ir jāveic testēšana, lai precīzi noteiktu darbības diapazonu. Uztvērēja vada antenai ir jābūt brīvai.
Releja izeju uzstādīšanu uz NO veic lietotājs ar tiltslēgiem 1…4, novietojot tos tuvāk relejiem.

PROGRAMMĒŠANAS PROCEDŪRAS

Programmēšana notiek noņemot priekšējo paneli un izmantojot programmēšanas slēdzi PRG uz uztvērēja paneļa.
Raidītāja ierakstīšana uztvērēja atmiņā (maksimums 40):
Nospiediet PRG uztvērēja slēdzi ne ilgāk par 2 sekundēm. Uztvērēja centrālais LED pārslēgsies uz sarkano un iedegsies kanāls 1;
Ātri nospiežot PRG slēdzi (īsāk par 2 sekundēm), izvēlieties nepieciešamo raidītāja kanālu;
Nospiediet PRG slēdzi ne ilgāk par 2 sekundēm tā, lai galvenā uztvērēja LED iedegtos zaļš;
Atkarībā no programmējamā raidītāja tipa rīkojieties sekojoši:
Roku raidītājs – nospiediet divas reizes raidītāja slēdzi. Vairāku kanālu raidītājos nospiediet slēdža numuru atbilstoši programmējamiem kanāliem; piemēram: nospiežot divas reizes trešo slēdzi 4 kanālu raidītāja, CH4H ieprogrammēs pirmos trīs raidītāja kanālus. Ceturtais kanāls šajā uztvērējā būs neaktīvs.
Detektors PTX50 – vispirms ir jāuzstāda detektora iekšējo pārraides kanālu selektors uz kanālu Nr.1 un aiztaisīt apvalku, lai deaktivēt tamper slēdzi un pēc tam aktivizēt divas pārraides pakustinot ar roku detektora priekšā.
CTX3H un CTX4H bezvadu kontakti – aktivizējiet divas pārraides pakustinot ar magnētu CTX apvalka iekšpusē un ārpusē,
RP501 raidītājs – uzstādiet raidītāja nepieciešamo darbības režīmu un aktivizējiet pārraidi atvērot jebkuru no tā četrām ieejām atbilstoši nepieciešamo kanālu skaitam; piemēram: ieejas 2 aktivizēšana ieprogrammēs ieejas 1 un 2, bet ieejas 3 un 4 netiks ieprogrammēti. RP501 darbība ar radio saiti testēšanas režīmā nav pieļaujama.
Uztvērēja LED mirgo ar zaļu un norāda uz procedūras beigām.
Uztvērēja releja izeju laika uzstādīšana:
Nospiediet uztvērēja PRG slēdzi ilgāk par 2 un mazāk par 8 sekundēm, LED būs sarkans un atkal zaļš, norādot uz programmēšanas procedūras uzsākšanu;
Nospiežot PRG slēdzi (īsāk par 2 sekundēm) izvēlieties nepieciešamo kanālu;
Nospiediet PRG ilgāk par 2 sekundēm, kamēr uztvērēja LED neiedegsies ar sarkanu;
Nospiediet PRG slēdzi un uztvērēja LED kļūst zaļš, norādot uz kanāla izejas uzstādīšanas laika atskaites uzsākšanu. Kad notecēs nepieciešamais uzstādīšanas laiks (ne ilgāk par 4 stundām), nospiediet PRG slēdzi vēlreiz, pabeidzot procedūru un LED iedegsies sarkans.
Pēc divām sekundēm uztvērēja LED, kas mirgos ar zaļu apstiprinās procedūras beigas.
PIEZĪME: lai ieprogrammētu izvēlētā kanālā izeju divu stāvokļa režīmā (ieslēgts/izslēgts), nospiediet PRG slēdzi punktā 2d (sk. augstāk) trīs reizes ar intervālu īsāku par 2 sekundēm.
Visu raidītāju izdzēšana no uztvērēja atmiņas:
Turiet nospiestu PRG slēdzi ilgāk par 8 sekundēm – uztvērēja LED ieslēgsies ar sarkanu pēc divām sekundēm kļūs zaļš. Pēc nākamām 6 sekundēm uztvērējs sāks mirgot. Atlaidiet slēdzi. Raidītāja uztvērēja atmiņa ir brīva, bet kanālu darbības ieprogrammētie režīmi paliek bez izmaiņām. Lai ierakstītu jaunus raidītājus uztvērēja atmiņā, sk. procedūras 1.punktu.
PIEZĪME: programmēšanas kļūdas tiek norādītas ar ātri mirgojošo sarkano LED. Ja 30 sekunžu laikā nekas netiek darīts, programmēšanas režīms tiek atslēgts automātiski.

Elmes Electronic paziņo, ka produkts tika ražots un pārbaudīts saskaņā ar sekojošiem standartiem: EN60950-1: 2001 elektriska drošība, NE 301 489-1 V1.4.1. (202-08) EMC radio iekārtai, EN301 489-3 V1.2.1. (2002-08) EMC šaura diapazona ierīces, NE 300 220-3 V1.1.1. (2000-09) EMC un radio spektra problēmas (CE0470!)
Ierobežota garantija: šim produktam ir viena gada garantija no pirkšanas dienas. Garantija ir ierobežota ar oriģinālo detaļu problēmām vai salikšanas defektu labošanu. Bojājumi, nepareiza izmantošana vai nepareiza lietošana lietotāja vai uzstādītāja vainas dēļ, kā arī citas izmaiņas produkta aparatūrā vai programmatūrā garantija nesedz un remonta izmaksas tiek iekasētas. Elmes Electronic nebūs atbildīga par jebkādu personālu vai materiālu zaudējumu, kurš bija radies no jebkura produkta tieša vai netieša iemesla nekorektai darbībai.