Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Distances Vadības Pultis

DWB-100HT ~ 2 Kanālu breloks 433.92MHz 100m

DWB-100HT ~ 2 Kanālu breloks 433.92MHz 100m

Kods: 000325
Pieejams:
Cena: 11.30EUR

Sūtīt uz e-pastu

Ievadiet e-pastu:

Raidītājs

2 kanālu vadības pults

Uztveršanas attālums

100m

Barošanas avots

GP23A 12v baterija

Darbības frekvence

433.92 MHz

Model DWB-100HT
Transmitting Power 3-5 mW
Battery GP23A 12V battery
Working Range 100 m
Channel Count 2 channels
Dimensions 37(L) x 14(W) x 50(H) mm
Working Frequency 433.92 MHz

DIVU IZEJU BEZVADU KONTROLES KOMPLEKTI AR DINĀMISKU KODU
TIPI: DWB100HShet & DWB200HShet


Standarta komplekts sastāv no radio uztvērēja un viena (DWB100HShet) vai divu (DWB100HShet) atslēgu roku raidītājiem, kuri ir domāti izmantošanai radio tālvadības un piekļuves kontroles sistēmās. Sistēmā tiek izmantota KEELOQ lēkuma kodu tehnoloģija, kura nodrošina augstāku drošības pakāpi ar kodēšanas atslēgām un programmējamām, bet aizsargātām no nolasīšanas, kodu kombinācijām. Komplektā izmantojamo raidītāju skaits ir ierobežots ar 12 (112 pēc izvēles). 13.raidītāja ierakstīšana izdzēsīs pirmo utt. Pazaudēto vai nozagto raidītāju izdzēšanai no uztvērēja atmiņas ir nepieciešams izdzēst visus raidītājus (viens vienkāršs programmēšanas solis, kurš ir aprakstīts zemāk) un ierakstīt palikušos raidītājus no jauna.
Uztvērējs nodrošina divas NO/NC releja izejas un ārēju signāla kontroles izeju S un divu krāsu LED, kad ir zaļš uz 1.izejas releja uzstādīšanas un sarkans uz atiestatīšanas. Izeja S piegādā divus impulsus, kuri ir piesaistīti zemējumam un vienu uz releja atiestatīšanu. Darbības diapazons var tikt samazināts ar mitrām sienām, metāla virsmām, metāla betona konstrukcijām, kā arī ar vietējiem radio vai elektriskiem traucējumiem. Pirms kapitālas uzstādīšanas, veiciet testēšanu. Saņemtā radio signāla līmenis var tikt novērtēts, izmantojot Elmes RMF2 monitoru, kurš tiek savienots ar uztvērēju.
Uztvērēja releja izejas var tikt individuāli ieprogrammētas, lai darbotos vienā no sekojošiem režīmiem:

Laika skaitīšanas (impulsa) – JP1 ir noīsināts un tiek veikta 2.programmēšanas procedūra. Raidītāja pogas izmantošana uzstāda uztvērēja releja izeju uz programmēšanas laiku. Nākamā pogas izmantošana pagarina laiku. Vairākkārtēja pogas spiešana nepagarina laiku.
Aiztures (on/off) – JP1 noīsināts un tiek veikta 3.programmēšanas procedūra. Pirmā pogas izmantošana uzstāda izeju uz ON, bet nākamā uz OFF.
Atbalstītais reālais laiks – JP1 ir atvērts. Raidītāja pogas nospiešana uzstāda releja izeju uz to laiku, kamēr ir nospiesta poga. Pēc pogas atlaišanas izeja tiek atslēgta pēc programmēšanas laika aizkaves. Atbalsts aizsargā izeju no nevēlamiem atvienošanas intervāliem, kuri notiek elektrības traucējumu dēļ. Atbalsta laiks pēc noklusēšanas ir uzstādīts uz 0,25s. Lai pagarinātu atbalsta laiku, ir jāveic 2.programmēšanas procedūra. Lai precīzi uzstādītu atbalstu laiku, ir pieļaujams astoņas reizes ilgāks programmēšanas laiks. Piemērs: lai iegūtu 0,5s reāla atbalsta laika, 4 līdz 4,5 sekunžu atbalsta laiks ir jāizmanto programmēšanā.

PROGRAMMĒŠANAS PROCEDŪRAS

Raidītāja ierakstīšana uztvērēja atmiņā (maksimums 12):
Nospiediet uz īsu brīdi (ne mazāk par 2 sekundēm) uztvērēja PRG slēdzi.
Nospiediet uz īsu brīdi roku raidītāja slēdzi vienu reizi un LED nomainīs krāsu uz sarkanu;
Nospiediet uz īsu brīdi roku raidītāja slēdzi vēl reiz un pēc divām sekundēm LED mirgos ar zaļu krāsu, norādot, ka procedūra ir pabeigta.
Kanālu uzstādīšana laika impulsa režīmā un laika atiestatīšanā:
Nospiediet uztvērēja PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 2, bet īsāku par 8 sekundēm. Atlaižot slēdzi, LED krāsa nomainīsies uz sarkanu;
Nospiediet vienu reizi roku raidītāja slēdzi (viena no izvēlētiem kanāliem divu kanālu komplektā). Uztvērēja atbilstošais relejs ieslēgsies un tiks uzsākta laika atiestatīšanas laika skaitīšana;
Kad vēlamais atiestatīšanas laiks notecēs, nospiediet to pašu slēdzi vēl reiz. Relejs izslēgsies un pēc 2 sekundēm uztvērēja LED sāks mirgot ar zaļu, apstiprinot procedūras beigas.
Izvēlēto kanālu uzstādīšana izejas aiztures (on/off) režīmā:
Nospiediet uztvērēja PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 2, bet īsāku par 8 sekundēm. Atlaižot slēdzi, LED krāsa nomainīsies uz sarkanu;
Nospiediet raidītāja slēdzi trīs reizes (viena no izvēlētiem kanāliem divu kanālu komplektā) ar intervāliem, kuri ir īsāki par 2 sekundēm. Atbilstošais relejs uztvērējā ieslēgsies un izslēgsies un uztvērēja LED mirgos ar zaļu, apstiprinot procedūras beigas.
Raidītāju izdzēšana no uztvērēja atmiņas:
Nospiediet uztvērēj PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 8 sekundēm, kamēr uztvērēja LED sāks mirgos ar zaļu un pēc tam atlaidies slēdzi. Uztvērēja atmiņa ir atbrīvota, bet kanālu programmēšanas režīmi paliks bez izmaiņām. Lai ierakstītu atmiņā jaunus raidītājus, ievērojiet procedūru 1 augstāk.
Svarīgi! Procedūras 2, 3 un 4 var tikt paveiktas izmantojot raidītāju, kurš ir ierakstīts uztvērēja atmiņā.

SPECIFIKĀCIJA:
ASK 433,92MHz radio augstas drošības mainīgo kodu uztvērēji un viens vai divi roku atslēgu raidītāju (<5mW) komplekts,
Divu releju NO vai NC izejas, galvaniski nodalītas un darbojošās līdz 1A/30VDC vai 0,5A/125VAC,
S termināls (atvērtā kolektora tipa 1A/60V), kas piegādā impulsu par releja darbību uz ārējo klauģi,
Uztvērēja jauda ir 12VDC +/- 15%, 50mA.

BRĪDINĀJUMS: izeja S (atvērtā kolektora tipa) nedrīkst būt savienota tieši pie barošanas sprieguma (+)!

Ražotāja ierobežota garantija: šim produktam ir viena gada garantija no pirkšanas dienas. Garantija ir ierobežota ar oriģinālo detaļu problēmām vai salikšanas defektu labošanu. Bojājumi, nepareiza izmantošana vai nepareiza lietošana lietotāja vai uzstādītāja vainas dēļ, kā arī citas izmaiņas produkta aparatūrā vai programmatūrā garantija nesedz un remonta izmaksas tiek iekasētas. Elmes Electronic nebūs atbildīga par jebkādu personālu vai materiālu zaudējumu, kurš bija radies no jebkura produkta tieša vai netieša iemesla nekorektai darbībai.