Salīdzināt
Pasūtīt
Katalogs

Distances Vadības Pultis

UMB-100HT ~ 1 Kanāla breloks 433.92MHz 100m

UMB-100HT ~ 1 Kanāla breloks 433.92MHz 100m

Kods: 000309
Pieejams:
Cena: 11.10EUR

Sūtīt uz e-pastu

Ievadiet e-pastu:

Raidītājs

1 kanāla vadības pults

Uztveršanas attālums

100m

Barošanas avots

GP23A 12v baterija

Darbības frekvence

433.92 MHz

Model UMB-100HT
Transmitting Power 3-5 mW
Battery GP23A 12V battery
Working Range 100 m
Channel Count 1 channel
Dimensions 34(L) x 14(W) x 46(H) mm
Working Frequency 433.92 MHz

BEZVADU DINAMISKO KODU KONTROLES KOMPLEKTU TIPI: UMB, AN, DW, DWB, DWM
ROKASGRĀMATA


Standarta komplekts sastāv no radio uztvērēja un viena (tikai AN un DW komplektos) vai divu atslēgu roku raidītājiem, kuri ir domāti izmantošanai radio tālvadības un piekļuves kontroles sistēmās. Sistēmā tiek izmantota KEELOQ lēkuma kodu tehnoloģija, kura nodrošina augstāku drošības pakāpi ar kodēšanas atslēgām un programmējamām, bet aizsargātām no nolasīšanas, kodu kombinācijām. Kodu var pārbaudīt tikai iztvērējs pēc programmēšanas. Komplektā izmantojamo raidītāju skaits ir ierobežots ar 12. 13.raidītāja ierakstīšana izdzēsīs pirmo utt. Pazaudēto vai nozagto raidītāju izdzēšanai no uztvērēja atmiņas ir nepieciešams izdzēst visus raidītājus (viens vienkāršs programmēšanas solis, kurš ir aprakstīts zemāk) un ierakstīt palikušos raidītājus no jauna.
Uztvērējs nodrošina programmējamas un galvaniskas nodalītas NO/NC releja izejas un ārēju signāla kontroles izeju S, paredzot divas pieslēgšanas zemējumam un impulsiem uz releja iestatīšanu un atiestatīšanu. Releja izejas var tikt individuāli ieprogrammētas ar laika aizkavi (0,5s līdz 4 stundām) vai ar aiztures darbības režīmu (on/off). Programmēšanas soļi un 1.kanāla releja izejas statuss tiek parādīti uztvērēja divu krāsu LED, kas būs zaļš un sarkans, kad relejs tiks atiestatīts. Brīdinājums par baterijas izlādēšanos roku raidītājos tiek parādīts vai nu ar mirgojošo vai blāvu LED (AN, DW).
Uztvērējs ir jāuzstāda telpas iekšpusē un augsti no grīdas līmeņa uz nemetāla un neekranējušas virsmas. Zemas jaudas radio īpašību dēļ, komplektu reālais darbības diapazons ir cieši atkarīgs no uzstādīšanas vietas. Darbības diapazons var tikt samazināts ar mitrām sienām, metāla virsmām, metāla betona konstrukcijām, kā arī ar vietējiem radio vai elektriskiem traucējumiem. Pirms kapitālas uzstādīšanas, veiciet testēšanu. Saņemtā radio signāla līmenis var tikt novērtēts, izmantojot Elmes RFM monitoru, kurš tiek savienots ar uztvērēju.
Komplekti tiek piegādāti gatavi uzstādīšanai ar iepriekš ieprogrammētiem roku raidītājiem un uztvērēju izejas laika aizkaves režīmā ar releju īsu atiestatīšanai laiku. Lai nomainītu releju izeju darbības režīmu uz aiztures vai roku raidītāju ierakstīšanu/izdzēšanu, ir nepieciešams veikt vienu vai vairākas programmēšanas darbības, kuras ir aprakstītas zemāk.

PROGRAMMĒŠANAS PROCEDŪRAS

Raidītāja ierakstīšana uztvērēja atmiņā (maksimums 12):
Nospiediet uz īsu brīdi (mazāk par 2 sekundēm) uztvērēja PRG slēdzi (LED ir zaļš). Atlaižot slēdzi, LED turpinās būs zaļš, norādot, ka ir aktivizēts dekodera programmēšanas režīms;
Nospiediet uz īsu brīdi roku raidītāja slēdzi vienu reizi un LED nomainīs krāsu uz sarkanu;
Nospiediet uz īsu brīdi roku raidītāja slēdzi vēl reiz un pēc divām sekundēm LED mirgos ar zaļu krāsu, norādot, ka procedūra ir pabeigta.
Kanālu uzstādīšana laika impulsa režīmā un laika atiestatīšanā:
Nospiediet uztvērēja PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 3, bet īsāku par 8 sekundēm. Atlaižot slēdzi, LED krāsa nomainīsies uz sarkanu, norādot, ka tiek aktivizēts programmēšanas režīms;
Nospiediet vienu reizi roku raidītāja slēdzi (viena no izvēlētiem kanāliem divu kanālu komplektā). Uztvērēja atbilstošais relejs ieslēgsies un tiks uzsākta laika atiestatīšanas laika skaitīšana;
Kad vēlamais atiestatīšanas laiks notecēs (līdz 4 stundām), nospiediet to pašu slēdzi vēl reiz. Relejs izslēgsies un pēc 2 sekundēm uztvērēja LED sāks mirgot ar zaļu, apstiprinot procedūras beigas.
Izvēlēto kanālu uzstādīšana izejas aiztures (on/off) režīmā:
Nospiediet uztvērēja PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 3, bet īsāku par 8 sekundēm. Atlaižot slēdzi, LED krāsa nomainīsies uz sarkanu, norādot, ka tiek aktivizēts programmēšanas režīms;
Nospiediet raidītāja slēdzi trīs reizes (viena no izvēlētiem kanāliem divu kanālu komplektā) ar intervāliem, kuri ir īsāki par 2 sekundēm. Atbilstošais relejs uztvērējā ieslēgsies un izslēgsies un uztvērēja LED mirgos ar zaļu, apstiprinot procedūras beigas.
Raidītāju izdzēšana no uztvērēja atmiņas:
Nospiediet uztvērēj PRG slēdzi (LED ir zaļš) uz laiku ilgāku par 8 sekundēm, kamēr uztvērēja LED sāks mirgos ar zaļu un pēc tam atlaidies slēdzi. Uztvērēja atmiņa ir atbrīvota, bet kanālu programmēšanas režīmi paliks bez izmaiņām. Lai ierakstītu atmiņā jaunus raidītājus, ievērojiet procedūru 1 augstāk.
Svarīgi! Procedūras 2 un 3 var tikt paveiktas izmantojot raidītāju, kurš ir ierakstīts uztvērēja atmiņā.

SPECIFIKĀCIJA:
ASK radio augstas drošības mainīgo kodu uztvērēji un viens vai divi roku atslēgu raidītāju (<5mW) komplekts,
Standarta 433,92MHz radio frekvence un līdz 200m (AN200H, DW200H) darbības diapazons ārpus telpām,
Vienu vai divu releju NO vai NC izejas, galvaniski nodalītas un darbojošās līdz 1A/30VDC vai 0,5A/125VAC,
Uztvērēja releja izejas, pilnībā programmējamās uz laika aizkavi (impulss) vai aizturi (on/off),
Divu krāsu LED (sarkans/zaļš) programmēšanas režīma indikācija un TAMPER slēdzis,
S termināls (atvērtā kolektora tipa 1A/60V), kas piegādā impulsu par releja darbību uz ārējo klauģi,
Uztvērēja jauda ir 12VDC +/- 15%, 20mA gaidīšanas režīmā un papildus 20mA katrā releja komplektā.
JP1 off – uztvērēja LED pulsē ar sarkanu pie izslēgtas 1.kanāla releja izejas (JP1 on - gaisma ir nepārtraukti sarkana).
JP 2 off – divreiz garāki signāla impulsi izejā S (JP 2 on – impulsu laiks 0,25s).

BRĪDINĀJUMS: izeja S (atvērtā kolektora tipa) nedrīkst būt savienota tieši pie barošanas sprieguma (+)!

Ražotāja ierobežota garantija: šim produktam ir viena gada garantija no pirkšanas dienas. Garantija ir ierobežota ar oriģinālo detaļu problēmām vai salikšanas defektu labošanu. Bojājumi, nepareiza izmantošana vai nepareiza lietošana lietotāja vai uzstādītāja vainas dēļ, kā arī citas izmaiņas produkta aparatūrā vai programmatūrā garantija nesedz un remonta izmaksas tiek iekasētas. Elmes Electronic nebūs atbildīga par jebkādu personālu vai materiālu zaudējumu, kurš bija radies no jebkura produkta tieša vai netieša iemesla nekorektai darbībai.